You currently have
in your basket.

קונים שעונים

קונים שעונים במזומן


מעוניינים למכור שעון?  

ב"שניידר" תוכלו לממש שעוני יוקרה ממגוון רחב של מותגים

קניה ומכירה של שעוני יוקרה היא עיסוקינו מזה שלושה עשורים.

דרושה הבנה עמוקה של שוק שעוני היוקרה על מנת להעריך את שוויו האמיתי של השעון.

ברשותנו הידע והכלים להעריך שעונים מעבר לערך המתכת שלהם.

שוויו של שעון נאמד על פי סוג המתכת, מורכבות המנגנון והמצב המכאני אך בעיקר

מרמת הסחירות בשוק היד שניה

הערכת שווי שעון


כדי לקבל הערכת שווי לצרכי מכירה \ טרייד-אין יש להגיע עם השעון וכל אביזריו

(קופסא, תעודות, חשבונית רכישה וכל מה שנלווה לשעון) אל "שניידר" באחוזה 108, רעננה.

ההערכה ניתנת ללא תשלום וללא התחייבות

 

© 2017 Schneider בניית אתרים Daronet